Ανακατασκευή homepage

Ανακατασκευή homepage

Δες ολόκληρη τη homepage

Η ανακατασκευή απαιτούσε να αφαιρεθεί ο page builder Elementor και να ανακατασκευαστεί με σύγχρονο κώδικα, συμβατό με τις απαιτήσεις των μηχανών αναζήτησης και την απουσία ανάγκης συντήρησης.

Η ανακατασκευή είχε τους παρακάτω στόχους:

Ορίστε τα αποτελέσματα:

Header/Hero Τμήμα

Βήματα που ακολουθήθηκαν για την ανακατασκευή της Homepage

 1. Σχεδιασμός και Στρατηγική
 2. Content Audit: Αξιολόγηση υπάρχοντος περιεχομένου και τι απαιτείται να αλλάξει θέση, να βελτιωθεί ή να διαγραφεί.
 3. Σκελετός και Πρωτότυπο: δημιουργία πρόχειρου σκελετού με έμφαση στις ανάγκες χρήστη και συμπεριφορές.
 4. Ειδικά Δοχεία:
 5. Δοχεία Περιεχομένου: Ορισμός των τύπων δοχείων που απαιτούνται (π.χ., κείμενο, εικόνα, ευέλικτο περιεχόμενο, φόρμα κλπ.).
 6. Ομαδικά Δοχεία: Οργάνωση δοχείων σε λογικές ομάδες ώστε να γίνει το admin interface / backend καθαρό και φιλικό.
 7. Templates:
 8. Ειδικό Template: Δημιουργία ξεχωριστού WordPress template που δουλεύει με δοχεία για να στήνει τη homepage.
 9. Responsive Design: Κάνουμε το template responsive ώστε να φαίνεται σωστά σε όλες τις συσκευές.
 10. Ενσωμάτωση και Δοκιμές:
 11. Ενσωμάτωση: Συλλογή και ενσωμάτωση των δοχείων μέσα στο WordPress θέμα και σύνδεση ώστε να τραβάνε και να εμφανίζουν τα σωστά δεδομένα.
 12. Δοκιμές: Εξαντλητικές δοκιμές της homepage για λειτουργικότητα και συμβατότητα με εμπορικούς browsers και συσκευές.
 13. Μεταφορά :
 14. Μεταφορά Δεδομένων: Μεταφορά προϋπάρχοντος περιεχομένου εντός των νέων δοχείων. Απαιτείται και χειροκίνητη επεξεργασία.
 15. Μορφοποίηση Περιεχομένου: Το μεταφερόμενο περιεχόμενο θα πρέπει να είναι κατάλληλα μορφοποιημένο και να εμφανίζεται σύμφωνα με τους σκοπούς του.
 16. SEO και Analytics Setup:
 17. SEO Πεδία: Ορισμός ειδικών πεδίων/δοχείων για σκοπούς SEO, όπως as meta titles, meta descriptions, και schema markup.
 18. Ενσωμάτωση Analytics: Δοκιμές για το αν τα Google Analytics παίζουν σωστά και καταγράφουν τη συμπεριφορά του χρήστη.

Ορίστε τα αποτελέσματα:

Header/Hero Τμήμα

Το λογότυπο, ο τίτλος και υπότιτλος του header, καθώς και εικόνα του hero image ορίζονται μέσα από ένα πολύ απλό backend interface.

Το λογότυπο, ο τίτλος και υπότιτλος του header, καθώς και εικόνα του hero image ορίζονται μέσα από ένα πολύ απλό backend interface

η μπροστινή εμφάνιση του hero τμήματος:

η μπροστινή εμφάνιση του hero τμήματος

Το επόμενο άρθρωμα, η κοκκινωπή ζώνη ή banner που φέρει εικονίδια που ορίζουν τα κύρια αντικείμενα της σελίδας

κοκκινωπή ζώνη ή banner που φέρει εικονίδια που ορίζουν τα κύρια αντικείμενα της σελίδας

Όλα τα συστατικά ορίζονται με απλό τρόπο στο εσωτερικό: Εικονίδια, χρώμα banner, Τίτλοι και links εικονιδίων, περιγραφές.

Όλα τα συστατικά ορίζονται με απλό τρόπο στο εσωτερικό: Εικονίδια, χρώμα banner, Τίτλοι και links εικονιδίων, περιγραφές

Ακολουθεί ένα ξεχωριστό τμήμα με 6 άρθρα με τίτλους και links (η επιλογή των άρθρων καθώς και το χρώμα του τμήματος γίνεται από τον συντάκτη)

Ακολουθεί ένα ξεχωριστό τμήμα με 6 άρθρα με τίτλους και links (η επιλογή των άρθρων καθώς και το χρώμα του τμήματος γίνεται από τον editor

Να πως ορίζεται αυτό το τμήμα στο εσωτερικό. Πρόσεξε τη δυνατότητα αναζήτησης άρθρων.
Αρχίζεις να πληκτρολογείς λέξεις του τίτλου και το σύστημα σου προσφέρει επιλογές για άρθρα

Να πως ορίζεται αυτό το τμήμα στο εσωτερικό. Πρόσεξε τη δυνατότητα αναζήτησης άρθρων. Αρχίζεις να πληκτρολογείς λέξεις του τίτλου και το σύστημα σου προσφέρει επιλογές για άρθρα.

Ακολουθεί ακόμη ένα τμήμα με τα θέματα περιεχομένου και CTAs μέσα σε κύκλους που ορίζονται και πάλι από το εσωτερικό.

Ακολουθεί ακόμη ένα τμήμα με τα θέματα περιεχομένου και CTAs μέσα σε κύκλους που ορίζονται και πάλι από το εσωτερικό.

Στο εσωτερικό ο συντάκτης ορίζει το χρώμα, τίτλους και περιεχόμενο των CTAs.

Στο εσωτερικό ο συντάκτης ορίζει το χρώμα, τίτλους και περιεχόμενο των CTAs

Το τελευταίο τμήμα είναι τα testimonials, που σε όλους τους page builders είναι προβληματικά και θέλουν πάντοτε συντήρηση γιατί σπάνε συχνά.

Το τελευταίο τμήμα είναι τα testimonials, που σε όλους τους page builders είναι προβληματικά και θέλουν πάντοτε συντήρηση γιατί σπάνε συχνά.

Όπως και προηγουμένως, αρκεί να δώσεις λίγες σχετικές λέξεις και το σύστημα τραβάει και σου προτείνει testimonials.
Μπορείς να αλλάξεις τη σειρά εμφάνισής τους με απλή μετακίνηση μέσα στο δοχείο. 

Όπως και προηγουμένως, αρκεί να δώσεις λίγες σχετικές λέξεις και το σύστημα τραβάει και σου προτείνει testimonials. Μπορείς να αλλάξεις τη σειρά εμφάνισής τους με απλή μετακίνηση μέσα στο δοχείο.

Ο συντάκτης μπορεί να ορίσει background image, χρώμα κουμπιού, κείμενο κουμπιού και link.

Ο συντάκτης μπορεί να ορίσει background image, χρώμα κουμπιού, κείμενο κουμπιού και link.

Θες μια δυνατή και γρήγορη σελίδα όπως αυτή εδώ να αντικαταστήσει τη homepage σου
ή απλώς να φτιάξεις μια αποτελεσματική landing page για να τρέχεις διαφημίσεις;

GR